Byggenæring står foran store utfordring de kommende årene pga. av:

  • nye strenge krav til energisparing fra EU og sentrale myndigheter.
  • ca. 40 % av all energi i Europa benyttes til oppvarming og kjøling av boliger.
  • 20 % nedgang i produktiviteten i byggenæringen
  • Store utfordringer med dagens tradisjonell byggemetoder i å møte de nye kravene
  • Økte boligpriser pga. høyere bygge kostnader

Bærekraftig utvikling.

Bærekraftig utvikling omtales som den 'tredelte bunnlinjen' hvor de tre pilarene for bærekraftig utvikling er miljø, økonomi og samfunn.
Er det mulig å finne teknologiske løsninger som kan forene miljø, energi, velvære med økonomiske fordeler som kan bidra sterkt til energisparing og dermed «redde» miljøet samtidig som det bidrar til bedre bokomfort ?
Svaret er P-Element fra MjøsElement, bruk av bedre isolasjon som isolerer både mot kulde og varme. Godt isolerte hus er selve grunnfundamentet for økt bokomfort og lavere belastning på miljøet.

P-element.

P-element dekker vindsperre, reisverk, utforinger, isolasjon og fuktsperre. Alt i ett. Kan brukes til gulv, vegger og tak. Veggene og taket blir bare 25 cm tykk og dekker allerede nå fremtidige krav til energisparing.

Kjemiske og biologiske egenskaper er at materialet ikke råtner, tåler kjemikalier og frigjør ikke lukt og kjemiske stoffer.
De fysiske egenskapene er at materialet ikke er vannabsorberende, minimal deformasjon og meget høy styrke / vekt forhold.
Dette innebærer på byggeplassen at det gir raskere byggeprosess (1:5) sammenlignet med tradisjonell byggemetode. Du får redusert svinn, forsøpling, færre leveranser, betydelig mindre sjans for reklamasjon.

Miljøaspektet innebærer lavt energi forbruk grunnet god isolasjon, mindre transport – lettere transport som gir redusert CO2 utslipp
Sparer over 100 ganger mer energi (miljø) vs. det man trenger til produksjon.

De sosiokulturelle aspekter er knyttet til at man får større nettoarealer vs. tradisjonell bygging, mindre og enklere vedlikehold, bedre inneklima for helse og velvære. Med andre ord bokomfort.

Økonomiske aspekter er umiddelbar besparelse i energibehov, høyre inntekt ved utleie / salg, høyere rentabilitet og laveste livssykluskostnader.

MjøsElements teknologi og legobyggesystemet forener miljø, sosiokulturelle og økonomiske aspekter i en bære kraftig utvikling.

Gjennom disse verdier viser MjøsElement at de er sitt samfunnsansvar bevisst!