Dette er bygninger som ikke benytter seg av netto tilført energi. Et nullhus kan ha solcellepanel, solfanger og/eller varmepumpe, og produserer like mye energi som husholdningen bruker per år. Et nullhus skal også være karbonnøytralt når det gjelder utslipp fra materialer, riving og byggeprosess.

I følge bygningsenergidirektivet skal alle nybygg som tas i bruk av det offentlige være tilnærmet nullenergibygg innen slutten av 2018, og innen slutten av 2020 skal absolutt alle nybygg være tilnærmet nullenergibygg. Det legges spesielt stor vekt på energisparende tiltak, slik som meget god isolasjon, små vindusarealer, sørvendte vinduer, helt tette sammenføyinger i byggets konstruksjon, gjenvinning av varme fra spillvann og lignende. I nullenergibygg er det helt avgjørende at man benytter såkalt ”superisolasjon” som gir en så lav U-verdi som mulig.