MjøsElement AS er lokalisert på Rudshøgda i Ringsaker kommune, og er eid av familien Mølstad. Siden etableringen 1.1 2013 har bedriften utviklet seg til en interessant leverandør innen utvikling og fremstilling av høyteknologiske bygningskomponenter i polyuretan. Bedriften har utviklet egne produkter P-element og P-vindu for bolig og næringsbygg, og er i hovedsak underleverandør til entreprenører og utbyggere.

Bedriften har i sin produktutvikling lagt stor vekt på å møte kommende energi og miljø krav til byggenæringen og bidra til å gjøre byggeprosessen på byggeplass mer effektiv.
Formålet er å utnytte polyuretanets meget gode isolasjons- og konstruksjonsmessige egenskaper til å utvikle bygningskomponenter som kan tilfredsstille myndighetskrav til lavere energiforbruk i bolig- og næringsbygg