Formålet med elementprosjektet er å utvikle produkt- og produksjonsteknologi for fremstilling av et byggesystem for boliger og næringsbygg. Produktet skal være et varmeisolerende bygningselement som utnytter samvirket mellom treets konstruksjonsegenskaper og polyuretanets isolasjonsegenskaper på en meget kostnadseffektiv måte.

Hensikten er å tilgjengeliggjøre et produkt som gir bygg med vesentlig lavere energibehov og til en lavere kostnad.

 

DetaljADetaljDDetaljC