Grunnlaget for denne teknologisatsingen startet i 1978, med Mjøsplast AS, som i hovedsak baserte sin virksomhet på utvikling og produksjon av produkter i polyuretan. Kundene er krevende elektronikkbedrifter, forsvaret og oppdrag innen forskning og utvikling i offshore-industrien.

I den senere tiden har det internasjonalt meldt seg et behov for mer energieffektive boliger og næringsbygg. Polyuretan har spesielt gode isolasjons- og konstruksjonsegenskaper. I og med at vi hadde et etterspurt materiale og kunnskap om bruken, var det naturlig å utvikle isolasjonsløsninger til bolig og næringsbygg.

Det startet med utvikling og patentering av isolert svill og bindingsverk. Dette produktet ble etterfulgt av vegg- og takelementer, satt sammen til et modulbasert byggesystem, slik det presenteres i dag. Forretningsmessig er dette nye produktet organisert i Mjøselement AS.