Bilde fra fabrikken på RudshøgdaMjøsElement flyttet inn i nye lokaler på Rudshøgda sommeren 2013.
Her på Rudshøgda har vi 1200 m2 grunnflate, god takhøyde, lyse og trivelige lokaler.

Som ledd i automatisering av produksjonen, har vi investert i ny høytrykks-blandemaskin for polyuretan fra Nortec-Cannon, samt en ny utleggerarm som er produsert av Ringsaker Industriservice