Produksjonen er underlagt et kvalitetssystem som er utviklet i samarbeid med Norsk Treteknisk Institutt og Sintef Byggforsk. Kvalitetssystemet er beskrevet i vår kvalitetshåndbok, som benyttes for daglig kontroll og dokumentasjon av råvarer, produksjonsprosesser og ferdigvarer.

I tillegg til målinger og testing i eget laboratorium, foretar NTI og Sintef periodiske kontroller av råvarer, ferdigvarer og produksjonsprosesser.