Råvarer til fremstilling av P-element, leveres av noen av verdens fremste selskaper i sine respektive bransjer. Vi stiller krav til at våre leverandører, i likhet med oss selv, også skal ha et sterkt fokus på kvalitet og miljø.

Polyuretan fremstilles etter en spesiell resept for å gi nøyaktig de egenskapene som gjør at våre produkter er av særdeles høy og jevn kvalitet. Polyuretanet vi benytter, er et rent produkt. Det er vanndrevet, og små mengder vanndamp og karbondioksid er de eneste biproduktene fra produksjonen. CO2 bindes inne i produktenes lukkede celler.

Kryssfiner av bjørk er vannfast og fremstilt under streng kvalitetskontroll hos vår leverandør. Vi kontrollerer densitet, fuktnivå og dimensjoner for hver leveranse, slik at vi er 100 % sikre på at kvaliteten er så god som mulig. Dette sikrer at produktene får en jevn og god kvalitet, stabilitet i konstruksjonene, og god vedheft for skruer ved montering.