Vi bruker Iso3 konstruksjonsvirke til vindu- og dørkarmer. På den måten fjerner vi også disse potensielle kuldebroene.

Karmen er utvendig lik som P-element, slik at montering av karm er enkelt og gir en tett forbindelse. Montering av karm gjøres som en fortløpende del av byggmonteringen. Det er smart å la vinduer og dører gå opp i P-elementets breddemodul 300 mm., slik at utvendig karmmål blir 300, 600, 900 eller 1200 mm., da dette gjør veggmonteringen rask og nøyaktig.

I karmene kan det monteres faste eller hengslede vinduer, eller dører. Disse kan være ferdig innsatt før montering av karm, eller monteres til slutt. Denne måten å montere vinduer og dører på, reduserer byggetid og kostnader.