Med P-element kan en bygge alle typer vegger. Ved behov kan elementene enkelt deles på langs og kappes til ønsket lengde.
P-element har støpte utsparringer for feste til bunn- og toppsvill, og for sammenkobling mellom elementene. Enkleste måte å bygge på er å starte i ett av byggets hjørner og følge montasjeinstruksen ledd for ledd.

 

Det er enkelt å oppnå en tett vegg, uten fugemasse eller plastfolie.å bygge vegg på er meget enkel og tidsbesparende. Elementene passer sammen som legoklosser.Denne måten 

Materialene er vannfaste og suger ikke fuktighet. Det kan derfor bygges under alle værforhold.
Veggen bygges uten tradisjonelt bindingsverk, og er derfor fri for kuldebroer.

IMG 6054 67 400 300 80

VegIsoNVeggDgNIMG 3158CropVeg