Med P-element kan en bygge alle typer vegger. Ved behov kan elementene enkelt deles på langs og kappes til ønsket lengde.
P-element har støpte utsparringer for feste til bunn- og toppsvill, og for sammenkobling mellom elementene. Enkleste måte å bygge på er å starte i ett av byggets hjørner og følge montasjeinstruksen ledd for ledd.

Denne måten å bygge vegg på er meget enkel og tidsbesparende. Elementene passer sammen som legoklosser.
Det er enkelt å oppnå en tett vegg, uten fugemasse eller plastfolie.
Materialene er vannfaste og suger ikke fuktighet. Det kan derfor bygges under alle værforhold.
Veggen bygges uten tradisjonelt bindingsverk, og er derfor fri for kuldebroer.