Tradisjonelt sett har det å bygge energieffektive bygninger, vært synonymt med å redusere bl.a. vindusflater, takhøyde m.m. I tillegg så vil vegger og tak tradisjonelt sett øke i tykkelse lineært med ønsket isolasjonsgrad, og dermed redusere netto areal i bygget tilsvarende.

Ved å isolere med bedre og med smartere materialer, kan en tillate seg større grad av arkitektonisk frihet i form av større vindusflater, økt takhøyde osv. I tillegg beholder man netto boareal fordi veggtykkelsen forblir den samme.

P-elementene isolerer så godt at det i en vanlig bygningsteknisk sammenheng knapt nok passerer energi (varme) gjennom vegger og tak.
Med Mjøselement sine isolerte vinduskarmer unngås et antall kuldebroer, og dermed begrenses U-verdien ytterligere. Lav U-verdi gir lave fyringsutgifter.
Med P-element i vegger og tak, og våre isolerte vinduskarmer, taper man i prinsippet varme kun gjennom vinduene. God isolerte hus krever mindre energi til oppvarming, og rimeligere energiløsninger kan benyttes.

Når det planlegges oppvarmingssystem til bygget, kan det være nyttig å beregne det totale energibehovet. Bygninger av passivhusstandard krever svært lite tilført energi til oppvarming. Halve året trengs det ikke annen varme enn den som utvikles fra husholdningens utstyr og lys. Resten av året brukes det også lite. Den mest økonomiske energibæreren for oppvarming, er for tiden elektrisitet. Kostnadene til installasjon er lave, og det gir god fleksibilitet med tanke på regulering. Det er enkelt å bruke strøm bare når det er behov for det, og reaksjonstiden er lav.