Passivhus er hus som er konstruert slik at de gir et vesentlig lavere energibehov enn dagens standard. Konseptet er utviklet i Tyskland, der det også er utarbeidet kriterier for sertifisering av passivhus og passivhusutbyggere. Passivhus har et energibehov som er ca. 25 % av normen for tradisjonelle boliger. Energibehovet reduseres gjennom passive tiltak som ekstra varmeisolasjon, ekstra god tetthet, gode vinduer, utnytting av solenergi og varmegjenvinning.

Innføring av krav vedrørende passivhus i Norge diskuteres både politisk og i byggenæringen. Sintef Byggforsk i Norge mener passivhus-standard kan og bør innføres allerede i 2015.