Mjøselement leverer råbygg hvor bærende konstruksjon og isolasjon er kombinert i et unikt sandwich-element. Det er råbygget som skal bære tunge snølaster, holde vinteren ute og sommeren inne. Teknologien og materialene vi benytter gir god bæreevne, ekstrem isolasjonsevne og effektiviserer byggeprosessen betraktelig.

  

Når du planlegger ditt bygg; Husk at en bygning aldri blir bedre enn det svakeste leddet. Derfor er det utrolig viktig å gjøre de rette vurderingene helt i fra starten.

Bygg for fremtiden - bygg med Mjøselement!