Produksjonsprosessen er slik at to kryssfinerplater settes inn i en solid støpeform, og tokomponent polyuretan fylles mellom platene. Det fylles kun en liten mengde polyuretan i formen, ca. 4-5 % av formens volum blir fylt. Deretter ekspanderer polyuretanet og fyller ut formen, og skaper et høyt trykk inne i formen. Så starter en herdeprosess, og når cellestrukturen i materialet har stabilisert seg, kan elementet tas ut av formen.

Produksjonsprosesser og materialegenskaper blir kontinuerlig overvåket og kontrollert for å sikre at resultatet blir optimalt.

I det eksisterende produksjonsanlegget produseres det batcher á 6 elementer i betjente støpejigger. Kapasitet på ca. 40 elementer pr. skift. Disse støpejiggene er utviklet i samarbeid med Ringsaker Industriservice, og har lagt grunnlaget for utviklingen av et automatisk produksjonsanlegg.

Etter en utviklingsperiode, er arbeidet nå startet med en automatisert produksjonslinje for P-element. Denne første produksjonsenheten er ment å være en prototypefabrikk, og kopier av denne kan etableres nær forbrukerstedene. Vi er opptatt av å redusere transportbehovet, og dermed spare miljøet for unødvendige utslipp. Flere produksjonsenheter vil også øke fleksibiliteten overfor markedet.
Det nye, automatiske produksjonsanlegget for P-element vil gi en kapasitet opp mot 60 elementer i timen, eller ett hus om dagen.. Anlegget er utviklet i samarbeid med, og produseres av Ringsaker Industriservice. Anlegget vil være satt i drift innen utgangen av 2013.