I Norge står bygninger for nesten 40 % av det totale energiforbruket. Oppvarming og nedkjøling utgjør en stor del av totalen. Dette er en samfunnsutfordring som vi ønsker å bidra til å løse.
Vårt bidrag til en bærekraftig utvikling i byggenæringen, er miljø- og energieffektive løsninger som også gir økonomisk fordeler, både for utbygger og forbruker.
Energi og miljø må settes inn i et økonomisk perspektiv, om en skal få byggenæringen og forbrukeren med på laget.

I tillegg så engasjerer vi mange lokale aktører, som underleverandører, samarbeidspartnere og kunder, og dermed bidrar vi til verdiskapning i regionen.
Vi har etiske retningslinjer som tilsier at vi skal ha miljøet i fokus i alt vår arbeid.