MjøsElement nærmer seg leveranse nummer 100. 

Kravene til byggenæringen øker. Passivhus /lavenergi hus kommer. Med dagens tradisjonell byggeteknikk er fedmen på vei inn i byggenæringen. Tykkere vegger og enda tykkere tak, kombinert med tetthetskrav som innebærer enorm bruk av tape.

Dette kan du unngå med vår teknologi.

ALT I Ett Element; vindsperre + dampsperre + isolasjon +reisverk+ påforinger. Elementet absorberer ikke vann - unngår fukt og råte

Se utfyllende informasjon her

Kanskje man bør gjøre et veivalg nå før det er for sent.

Det er opptil dere

fabrikken web

Godkjenninger for P-element:

TG20080 EPD LogoMerke Reg Varemerke RGB stor

Teknisk Godkjenning
nr: 20080

sintefcertification.no

NEPD nr: 152N
(miljødeklarasjon)

epd-norge.no

 

 

Påmelding nyhetsbrev